• mh 4
  • MH 2
  • mh 3

Jesper Hesseling, in Nederland bekend als ‘Meester Jesper’ is leerkracht van groep 7-8 op een basisschool maar heeft daarnaast de grootste particuliere playlist op Spotify van Nederland: ‘Monthly Hits’. Hij heeft mij gevraagd zijn logo te ontwerpen. Het is een herkenbaar beeldmerk geworden waar zowel de ‘M en H’ van Monthly Hits en de ‘M en J’ van Meester Jesper in zijn te lezen. Hier zijn voorbeelden te zien van de verschillende toepassingen van het logo.

LOGO verbeeld-05

ALS INITIALEN
KROON OP DE PLAYLIST > INSPIRATIE BASQUIAT
BEELDMERK

TOEPASBAAR ALS SJABLOON